Home Church & Religion Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χειροθέτησε Άρχοντα Ορφανοτρόφο τον Αναστάσιο Συμεωνίδη 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χειροθέτησε Άρχοντα Ορφανοτρόφο τον Αναστάσιο Συμεωνίδη 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – Το Οφφίκιο του Άρχοντος Ορφανοτρόφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας απένειμε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, στον Κύπριο επιχειρηματία Αναστάσιο Συμεωνίδη, από το Εδιμβούργο του Ηνωμένου Βασιλείου, στη διάρκεια ειδικής τελετής την Τρίτη 30 Αυγούστου. 

Παρόντες στην τελετή ήταν Αρχιερείς του Θρόνου από όλον τον κόσμο, ανάμεσά τους ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας, κ. Νικήτας, και ο Επίσκοπος Ιλίου, κ. Ραφαήλ, καθώς και η κόρη του νέου Άρχοντος, Τάρα. 

Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος συνεχάρη το νέο Άρχοντα και επεσήμανε ότι του απένειμε το Οφφίκιο του Ορφανοτρόφου σε ένδειξη αναγνωρίσεως της αφοσιώσεώς του προς την Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και της πολυδιάστατης προσφοράς του προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων, ιδιαιτέρως δε προς την Κοινότητα του Αγίου Ανδρέου Εδιμβούργου.

“Εις το πρόσωπόν σας, Εντιμολογιώτατε, η Κωνσταντινουπολίτις Εκκλησία επέλεξεν ένα νέον Ορφανοτρόφον, συνεργόν και συναγωνιστήν εις τον καλόν αγώνα της εμπράκτου μαρτυρίας της «ουδέποτε εκπιπτούσης» αγάπης, χωρίς την οποίαν είμεθα «ουδέν», όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος (Α’ Κορ. 13,2¬-3). Θα σας ευλογή ο εν Αγίοις Προκάτοχος της ημών Μετριότητος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο επίκλην «προφήτης της φιλανθρωπίας».

Γόνος της ιστορικής και μαρτυρικής Κύπρου, διεπρέψατε ως επιστήμων και επιχειρηματίας εν Μεγάλη Βρεταννία και παγκοσμίως, διεσώσατε την αγάπην διά τας τιμαλφείς παραδόσεις μας, διά τον πατρογονικόν πολιτισμόν, ο οποίος εκπροσωπεί υψηλάς αξίας, το «κατά λόγον» και «κατά Χριστόν» ζην, την άρρηκτον ενότητα της πίστεως εις τον Θεόν και της αγάπης προς τον πλησίον, την πίστιν εις την δύναμιν της ελευθερίας. Η ταυτότης σας είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με την παράδοσιν της Ορθοδοξίας. Γνωρίζετε και εσείς βαθέως ότι ο άνθρωπος, αποκομμένος από τας ρίζας του, ανέστιος και χωρίς την παραδεδομένην από γενεάς εις γενεάν πείραν, κλείεται εις τον εαυτόν του, συρρικνούται, στενεύει ο ορίζων της ζωής του, είναι ευάλωτος εις κάθε ιδεοληψίαν. Η πίστις εις Χριστόν δίδει νόημα, εύρος, κατεύθυνσιν εις την ζωήν μας, την χαράν εκείνην, «ην ουδείς αίρει αφ’ ημών».

Εκτιμώμεν και τιμώμεν, αγαπητέ Άρχων, τα φιλογενή αισθήματά σας και τον σεβασμόν σας προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, το οποίον επιτελεί θεοστηρίκτως την διορθόδοξον και διαχριστιανικήν διακονίαν του, προωθεί τον διάλογον των θρησκειών, αγωνίζεται διά την ειρήνην και την δικαιοσύνην, καλλιεργεί τον πολιτισμόν της αλληλεγγύης, δίδει ευθαρσώς την χριστιανικήν μαρτυρίαν έναντι των σημείων των καιρών, των τάσεων και εξελίξεων, αι οποίαι απειλούν το ανθρώπινον πρόσωπον και την ακεραιότητα της καλής λίαν δημιουργίας του Θεού.

Ενισχύετε, Εντιμολογιώτατε, γενναιοφρόνως το έργον της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας. Είσθε το στήριγμα της Κοινότητος του Αποστόλου Ανδρέου Εδιμβούργου. Είχατε ανεκτίμητον συμβολήν εις την λειτουργίαν των κατασκηνώσεων της Αρχιεπισκοπής.”


Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Παναγιώτατος εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ο νέος Άρχων θα συνεχίσει την προσφορά του προς την Εκκλησία και το Γένος, καθώς και το πολυσχιδές φιλανθρωπικό έργο του. “Θα σας συνοδεύουν και θα σας κρατύνουν αι ευχαί του Πατριάρχου σας, του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου σας και του Θεοφιλεστάτου αγίου Ιλίου, πάντων των παρόντων εις την χειροθεσίαν σας και των λοιπών εν Φαναρίω αμετακινήτως φυλασσόντων την ιεράν παρακαταθήκην των Πατέρων ημών”, προσέθεσε ο Πατριάρχης.

 Στην αντιφώνησή του ο νέος Άρχων Ορφανοτρόφος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την συγκίνησή του προς τον Παναγιώτατο για την μεγάλη τιμή που επεφύλαξε προς το πρόσωπό του, η οποία, όπως είπε, θα τον συνοδεύει πάντοτε.

Φωτογραφίες: Ν. Παπαχρήστου/ Οικουμενικό Πατριαρχείο