Home ΕΛΛΑΔΑ Παγκόσμιος λογοτεχνικός διαγωνισμός για την Μαρία Καλλάς από την οργάνωση “Νόστος”

Παγκόσμιος λογοτεχνικός διαγωνισμός για την Μαρία Καλλάς από την οργάνωση “Νόστος”

ΑΘΗΝΑ – Παγκόσμιο λογοτεχνικό διαγωνισμό, εμπνευσμένο από τη Μαρία Καλλάς, προκηρύσσει η Ελληνική Πολιτιστική Οργάνωση Νόστος, με έδρα το Μπουένος Άιρες, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

   Φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, που με τη φωνή της μάγεψε τον κόσμο ολόκληρο, και με την αφορμή αυτή, ο Νόστος καλεί σε έναν διαγωνισμό με σκοπό την αναβίωση τη μαγεία «της απόλυτης ντίβας ανάμεσα στις ντίβες».

   «Μαρία Κάλλας- Η σκέψη μου και το αίμα μου είναι ελληνικά» είναι ο διαγωνισμός, στον οποίο έχουν δικαίωμα συμμετοχής συγγραφείς κάθε ιθαγένειας, μεγαλύτεροι των 18 ετών, με ένα μόνο έργο στα ισπανικά, ελληνικά, αγγλικά, πορτογαλικά ή ιταλικά.

   Το θέμα του διαγωνισμού είναι «100 χρόνια Μαρία Κάλλας» και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των πρωτότυπων έργων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2023.

   Η ανακοίνωση των νικητών/τριων θα γίνει στα τέλη Νοεμβρίου του 2023, ενώ ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής της ακαδημαϊκής τελετής για την απονομή των βραβείων θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

   Αναλυτικά, οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό προβλέπουν ακόμα τα εξής:

   – Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα συμμετοχής με ένα μόνο έργο. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα, ανέκδοτα, να μην αναπαράγουν ολόκληρο ή μέρος άλλου έργου και να μην έχουν βραβευθεί σε άλλο διαγωνισμό. Γίνονται αποδεκτά δύο είδη κειμένων: ποίημα και σύντομο δοκίμιο.

   – Για τα ποιήματα ορίζονται οι εξής προδιαγραφές: έκταση κατ’ ελάχιστον 50 και το πολύ 100 στίχοι, γραμμένοι σε υπολογιστή, μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς 12, μονό διάστιχο και τύπος αρχείου PDF.

   – Για τα σύντομα δοκίμια ορίζονται τα εξής: δεν ζητείται συγγραφή αποκλειστικά ακαδημαϊκών δοκιμίων, αλλά δοκιμίων κάθε είδους που, αξιοποιώντας διαφορετικά γλωσσικά εργαλεία και εκφραστικά μέσα, αναδεικνύουν διαφορετικές οπτικές για την ανάλυση, αξιολόγηση ή ερμηνεία του θέματος μέσα σε διαφορετικό πλαίσιο ανάλογα με τις δυνατότητες που δίνει κάθε είδος δοκιμίου για την ανάλυση, ανάπτυξη και αναστοχασμό του θέματος. Για παράδειγμα, γίνονται δεκτά στοχαστικά δοκίμια, δοκίμια ελεύθερης έκφρασης υποκειμενικής γνώμης, αφηγηματικά και περιγραφικά δοκίμια, ενημερωτικά και δημοσιογραφικά δοκίμια κ.ά. (ή γενικότερα δοκίμια που ανήκουν στην κατηγορία που είναι ευρέως γνωστή ως “Nonfiction”). Σε αυτήν την περίπτωση, τα κείμενα που θα αποστέλλονται πρέπει να έχουν έκταση κατ’ ελάχιστον 4 και το πολύ 8 σελίδες Α4 μονής όψης, να είναι γραμμένα σε υπολογιστή, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς 12, μονό διάστιχο και σε τύπο αρχείου PDF.

   – Τα πρωτότυπα έργα θα πρέπει να υπογράφονται με ψευδώνυμο και να αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση: [email protected]. Στο ίδιο μήνυμα είναι απαραίτητο να επισυνάπτονται: 3 (τρία) αρχεία με τις εξής προδιαγραφές.

   – Ένα αρχείο (pdf) του έργου που θα φέρει ως τίτλο το ψευδώνυμο με το οποίο υποβάλλει το έργο του ο/η συγγραφέας.

   – Ένα αρχείο (pdf) με την αίτηση συμμετοχής που θα φέρει ως τίτλο τη λέξη «Plica» συνοδευόμενη από το ψευδώνυμο του/της συγγραφέως.

   – Ένα αρχείο (pdf) με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της συγγραφέως που θα φέρει ως τίτλο τα εξής αρχικά: «C.V.» συνοδευόμενα από το ψευδώνυμο του/της συγγραφέως.

   – Οι κριτές οι οποίοι θα αξιολογήσουν τις εργασίες που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα οριστούν από την Ελληνική Πολιτιστική Οργάνωση Νόστος. Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από μονό αριθμό κριτών, ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα ισοψηφίας και να διασφαλίζεται η διαφάνεια ως προς την τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων και την απονομή εκάστου βραβείου. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με πέντε επιτροπές κριτών, μία για κάθε γλώσσα (ισπανικά, ελληνικά, αγγλικά, πορτογαλικά και ιταλικά), οι οποίες θα αποτελούνται από παγκοσμίως διακεκριμένες προσωπικότητες της Λογοτεχνίας και των Γραμμάτων.

   – Η Ελληνική Πολιτιστική Οργάνωση Νόστος (στο εξής: «Διοργανώτρια») διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των υποβληθέντων στο Διαγωνισμό κειμένων (είτε ολόκληρων είτε μέρους τους), ανεξαρτήτως του αν βραβευθούν ή όχι, καθώς και το δικαίωμα να τα διαχειρίζεται με τρόπο που θεωρεί πιο πρόσφορο για την επίτευξη των σκοπών του Διαγωνισμού.

   – Η συμμετοχή σε αυτόν το Διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των όρων του. Η Διοργανώτρια εξουσιοδοτείται να επιλύσει με τρόπο που θεωρεί πιο κατάλληλο οποιοδήποτε τυχόν κώλυμα δεν προβλέπεται μέσα από τους όρους συμμετοχής. Από τη στιγμή που θα αποσταλούν τα έργα στο Διαγωνισμό ο/η συγγραφέας δεν θα μπορεί να διαγράψει το έργο ή να τροποποιήσει οτιδήποτε σε αυτό μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο/η συγγραφέας επιθυμεί να υπαναχωρήσει από το Διαγωνισμό, θα πρέπει να ενημερώσει τη Διοργανώτρια με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση: [email protected]

   – Το βραβείο μπορεί να μην απονεμηθεί, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η κριτική επιτροπή.

   – Βραβεία: Βραβεία: Τα βραβεία θα κατανεμηθούν ως εξής στους/στις νικητές/τριες: θα απονεμηθούν τρία Κύρια Βραβεία (Πρώτο, Δεύτερο και Τρίτο) για κάθε κατηγορία συμμετοχής. Πρώτο βραβείο: Ο/Η συγγραφέας θα λάβει δίπλωμα. Δεύτερο και Τρίτο Βραβείο: Ο/Η συγγραφέας θα λάβει δίπλωμα.

   Όλες οι εργασίες που θα διακριθούν με τα παραπάνω βραβεία θα εκδοθούν σε ψηφιακό εκπαιδευτικό τόμο.