Home ΚΥΠΡΟΣ Παρέμβαση του Μονίμου Αντιπροσώπου της Κύπρου στον ΟΗΕ στην 66η Σύνοδο της...

Παρέμβαση του Μονίμου Αντιπροσώπου της Κύπρου στον ΟΗΕ στην 66η Σύνοδο της Επιτροπής για το Καθεστώς της Γυναίκας

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΝΥ. Χρειαζόμαστε να δούμε γυναίκες σε ηγετικούς και σε δημόσιους ρόλους ως πρότυπα, καθώς και περισσότερες υπεύθυνες για χάραξη πολιτικής, τόνισε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Πρέσβης Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου, ο οποίος εκπροσώπησε, στις 17 Μαρτίου, την Κυπριακή Δημοκρατία στην 66η Σύνοδο της Επιτροπής για το Καθεστώς της Γυναίκας (CSW66) που λαμβάνει χώρα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών από 14-25 Μαρτίου.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος σημείωσε ότι μια τέτοια στρατηγική θα δώσει την ευκαιρία να προσεγγίσουμε αποτελεσματικότερα συγκεκριμένες προκλήσεις, όπως αυτές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, και υπογράμμισε την ακλόνητη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και κοριτσιών, την πλήρη και ισότιμη απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια καθώς και την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Θέμα της φετινής Συνόδου είναι η «Επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και κοριτσιών στο πλαίσιο των πολιτικών και προγραμμάτων για την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΓΤΠ, στην παρέμβασή του, ο κ. Χατζηχρυσάνθου εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλες τις γυναίκες και κορίτσια που βρίσκονται τώρα σε περιοχές συγκρούσεων και δεν έχουν τη δυνατότητα να τους αποδοθεί δικαιοσύνη, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία λόγω της ρωσικής εισβολής.

Τονίζοντας τη σημασία του θέματος της CSW66, ο κ. Χατζηχρυσάνθου επεσήμανε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί υπαρξιακό ζήτημα για την Κύπρο. Επιπρόσθετα ενέχει τον κίνδυνο να επιδεινώσει υπάρχουσες απειλές που δύνανται να καθυστερήσουν την πρόοδο σε θέματα ισότητας των φύλων.

Πρόσθεσε ότι το καθεστώς των γυναικών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα και με μη συστηματικό τρόπο. “Θα πρέπει να επιλέξουμε διαρθρωτικό αντίκτυπο μέσω ανάπτυξης μια στρατηγικής για την εξάλειψη των συνταγματικών, νομικών, διοικητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων στην πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην κλιματική αλλαγή και σε όλους του άλλους τομείς”, σημείωσε.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, συμπλήρωσε, υπάρχει η ανάγκη μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής απέναντι στην ανισότητα, την άνιση αμοιβή, τις διακρίσεις, τη βία κατά των γυναικών και την προκατάληψη στο δημόσιο λόγο, ως επίσης και η αποφασιστική αντιμετώπιση των πατριαρχικών στερεοτύπων που δυστυχώς διαιωνίζονται από γενιά σε γενιά.

Υπογράμμισε την ακλόνητη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και κοριτσιών, την πλήρη και ισότιμη απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια καθώς και την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Κυπριακή Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια στην προαγωγή των γυναικών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην προώθηση των δικαιωμάτων τους καθώς και στα συστήματα κοινωνικής προστασίας και τρόπους απάμβλυνσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής τόσο στην κοινωνία όσο και στο περιβάλλον. Επεσήμανε την εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης και Στρατηγικών που αφορούν θέματα ισότητας φύλων, και συμπεριλαμβάνουν δράσεις που θα βοηθήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων για το κλίμα, όσο και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις προσπάθειες προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Καταληκτικά επεσήμανε τη λήψη ειδικών μέτρων για την ενδυνάμωση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές μέσω της αυξημένης πρόσβασης σε υπηρεσίες, εκπαίδευσης και κατάρτισης και μέσω δράσεων για την προώθηση των αυτοαπασχολούμενων γυναικών σε τομείς που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή.